หน้าแรก > ทฤษฎีดนตรี > บันทึกการเล่นดนตรี #2 บันไดเสียงเมเจอร์ (Major Scale)

บันทึกการเล่นดนตรี #2 บันไดเสียงเมเจอร์ (Major Scale)

จากตอนแรกที่ลองฝึกไล่บันได (Scale) C Major ซึ่งก็คือการเรียงลำดับของตัวโน๊ต (Note) C D E F G A B C เป็นพื้นฐานของการเรียนดนตรี บันไดเสียงมี 2 ประเภทคือ

 1. บันไดเสียงเมเจอร์ (Major Scale)
 2. บันไดเสียงไมเนอร์  (Minor)

ความแตกต่างระหว่างบันไดเสียงเมเจอร์ (Major Scale) กับบันไดเสียงไมเนอร์ (Minor Scale) คือโครงสร้างลำดับของการเรียงตัวโน๊ต (์Note) ในตอนนี้จะมีเฉพาะ์บันไดเสียงเมจอร์ (Major Scale)

โครงสร้างบันไดเสียงเมเจอร์ (Major Scale)

ตัวโน๊ต (Note) ลำดับที่ 1_2_3^4_5_6_7^8

_ หมายถึงห่างเต็มเสียง

^ หมายถึงห่างกันครึ่งเสียง

โครงสร้างบันไดเสียงเมเจอร์ (Major Scale) จะต้องมีกุญแจเสียง (Key Signature) บอกว่าเป็นกุญแจเสียงอะไร เช่น เป็น บันไดเสียงซีเมเจอร์ (C-Major Scale), บันไดเสียงจีเมเจอร์ (G-Major Scale)… ซึ่งกุัญแจเสียง (Key Signature) นั้นก็เป็นเหมือนกับบอกว่าตัวโน๊ต (Note) ตัวใดเป็นตัวแรกของบันไดเสียง (Scale) สาเหตุที่เราเปลี่ยนกุญแจเสียง (Key Signature) เพื่อเปลี่ยนระดับเสียงสูงต่ำของบทเพลงที่ต้องการเล่น อาจจะเพื่อให้เหมาะกับเสียงของนักร้องเพลงแต่ละคน หรือจะเป็นเรื่องของอารมย์เพลง เป็นต้น

 

ตัวอย่างใน C-Major Scale มีโครงสร้างเป็นดังนี้

โน๊ตตัวแรกคือ C ห่างจากตัวที่สองคือ D หนึ่งเสียง

โน๊ตตัวที่สองคือ D ห่างจากตัวที่สามคือ E หนึ่งเสียง

โน็ตตัวที่สามคือ E ห่างจากตัวที่สี่คือ F ครึ่งเสียง

โน๊ตตัวที่สี่คือ F ห่างจากตัวที่ห้าคือ G หนึ่งเสียง

โน๊ตตัวที่ห้าคือ G ห่างจากตัวที่หกคือ A หนึ่งเสียง

โน๊ตตัวที่หกคือ A ห่างจากตัวเจ็ดคือ B หนึ่งเสียง

โน็ตตัวที่เจ็ดคือ B ห่างจากตัวที่แปดคือ C ครึ่งเสียง

 

ตัวอย่างใน G-Major Scale มีโครงสร้างเป็นดังนี้

โน๊ตตัวแรกคือ G ห่างจากตัวที่สองคือ A หนึ่งเสียง

โน๊ตตัวที่สองคือ A ห่างจากตัวที่สามคือ B หนึ่งเสียง

โน็ตตัวที่สามคือ B ห่างจากตัวที่สี่คือ C ครึ่งเสียง

โน๊ตตัวที่สี่คือ C ห่างจากตัวที่ห้าคือ D หนึ่งเสียง

โน๊ตตัวที่ห้าคือ D ห่างจากตัวที่หกคือ E หนึ่งเสียง

โน๊ตตัวที่หกคือ E ห่างจากตัวเจ็ดคือ F# หนึ่งเสียง (ปกติ E กับ F ห่างกันครึ่งเสียง จึงต้องติดเครื่อง # เพิ่มความห่างอีกครึ่งเสียง เพื่อให้ตรงกับโครงสร้างบันไดเสียงเมเจอร์)

โน็ตตัวที่เจ็ดคือ F# ห่างจากตัวที่แปดคือ G ครึ่งเสียง (ปกติ F กับ G ห่างกันหนึ่งเสียง จึงต้องติดเครื่อง # ลดความห่างอีกครึ่งเสียง เพื่อให้ตรงกับโครงสร้างบันไดเสียงเมเจอร์)

 

ระดับเสียงตัวโน๊ตแต่ (Note) ละตัวจะเป็นอะไรนั้นขึ้นอยู่กับกุญแจเสียง (Key Signature) ถ้าเราดูจากบรรทัด 5 เส้น (Staff) ก็คือเครื่องหมาย # และ b ที่อยู่ข้างกับตัวกุญแจซอล (G Clef) หรือตัวกุญแจฟา (F Clef) ดังรูปด้านล่าง ซึ่งจะบอกตัวโน๊ต (Note) ตัวใดที่ติด # กับ b สำหรับกุญแจเสียง (Key Signature) นั้นๆ

 

ตัวโน๊ต (Note) ในกุญแจเสียง (Key Signature) ที่ไม่ติด # หรือ b

C Major – C, D, E, F, G, A, B, C

 

ตัวโน๊ต (Note) ในกุญแจเสียง (Key Signature) ที่ติด #

G Major – G, A, B, C, D, E, F#, G

A Major – A, B, C#, D, E, F#, G#, A

E Major – E, F#, G#, A, B, C#, D#, E

B Major – B, C#, D#, E, F#, G#, A#, B

F# Major – F#, G#, A#, B, C#, D#, E#, F#

C# Major – C#, D#, E#, F#, G#, A#, B#

 

ตัวโน๊ต (Note) ในกุญแจเสียง (Key Signature) ที่ติด b

F Major – F, G, A, Bb, C, D, E, F

Bb Major – Bb, C, D, Eb, F, G, A, Bb

Eb Major – Eb, F, G, Ab, Bb, C, D, Eb

Ab Major – Ab, Bb, C, Db, Eb, F, G, Ab

Db Major – Db, Eb, F, Gb, Ab, Bb, C, Db

Gb Major – Gb, Ab, Bb, Cb, Db, Eb, F, Gb

Cb Major – Cb, Db, Eb, Fb, Gb, Ab, Bb, Cb

 

ชื่อของตัวโน๊ต (Note) ที่อยู่ตามลำดับของบันไดเสียงมีชื่อเรียกทางเทคนิค

 1. ตัวโน๊ต (Note) ลำดับที่ 1 เรียกว่า “โทนิค” (Tonic)
 2. ตัวโน๊ต (Note) ลำดับที่ 2 เรียกว่า “ซุปเปอร์โทนิค” (Supertonic)
 3. ตัวโน๊ต (Note) ลำดับที่ 3 เรียกว่า “มีเดียน” (Mediant)
 4. ตัวโน๊ต (Note) ลำดับที่ 4 เรียกว่า “ซับโดมินันท์” (Subdominant)
 5. ตัวโน๊ต (Note) ลำดับที่ 5 เรียกว่า “โดมินันท์” (Dominant)
 6. ตัวโน๊ต (Note) ลำดับที่ 6 เรียกว่า “ซับโดมินันท์” (Subdominant)
 7. ตัวโน๊ต (Note) ลำดับที่ 7 เรียกว่า “โน๊ตลีดดิ้ง” (Leading Note)
 8. ตัวโน๊ต (Note) ลำดับที่ 8 เรียกว่า “โทนิค” (Tonic)

หลังจากที่ฝึกไล่บันไดเสียง C-Major ก็มาไล่ทุกๆ Scale เอาให้คล่องเหมือนกัน C-Major ประโยชน์ของการฝึกนี้ก็คื่อเมื่อเราไปอ่านบรรทัด 5 เส้นที่เป็นกุญแจเสียง (Key Signature) อื่นๆที่ไม่ใช้บันไดเสียงซีเมเจอร์ (C-Major Scale) จะได้ไม่งงว่าตัวโน๊ต (Note)ตัวติด # หรือ b รวมถึงเป็นพื้นฐานการเดินคอร์ดในเพลงที่เราจะเล่นด้วย

Advertisements
หมวดหมู่:ทฤษฎีดนตรี
 1. ยังไม่มีความเห็น
 1. No trackbacks yet.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: